Lidmaatschap


Hoe wordt iemand nu eigenlijk Vrijmetselaar?

Om te beginnen: je wordt niet gevraagd, maar je moet zelf om het lidmaatschap vragen. “Kloppen aan de poort van de werkplaats”, heet dat in vrijmetselaarsjargon. Vervolgens geldt er op zichzelf geen ballotage. De enige toelatingseis is het zijn van een “vrij man van goede naam” (van minimaal 18 jaar). Of iemand een vrij man van goede naam is, bepaalt hij zelf. Het past broeders niet om de maat van een ander te nemen. Opleiding, maatschappelijk status of afkomst speelt geen enkele rol.   


Als iemand dus geïntrigeerd raakt door de Vrijmetselarij door het lezen van boeken, informatie van internet, een voorlichtingsbijeenkomst of anderszins, of misschien zelfs wel omdat iemand uit de eigen omgeving vrijmetselaar is, is het een kwestie van contact zoeken voor een kennismakingsgesprek. Dat zou kunnen via zo’n bekende, maar het kan ook door domweg een mailtje te sturen met het verzoek om een gesprek. De volgende stap is het aanvragen van het lidmaatschap. Daarop volgt een hele procedure die een aantal maanden neemt. Enerzijds is dat bedoeld om impulsaanvragen te voorkomen en anderzijds om verder uit te zoeken of de Vrijmetselarij iets voor de kandidaat, zoals de verzoeker dan heet, te bieden heeft. Dit gebeurt in een aantal gesprekken met diverse leden van de loge. Over en weer blijkt dan al snel of er een match is.

Tot die aanneemprocedure behoort ook een huisbezoek van de voorzitter van de loge. Liefst in aanwezigheid van de eventuele partner van de kandidaat. Ook die zal gevraagd worden of die bezwaar heeft tegen de eventuele toetreding. Zo ja, dan raden wij lidmaatschap af. De Orde wil niet komen te staan tussen twee partners.


Tenslotte wordt dan de kandidaat, als hij door wil gaan, uitgenodigd voor de inwijding tot Vrijmetselaar waarvoor hij van huis zal worden afgehaald en weer teruggebracht. Vanaf dat moment start als Leerling-Vrijmetselaar de maçonnieke carrière van de nieuwe broeder.


Aan het lidmaatschap zijn ook kosten verbonden. Denk aan een kleine € 400,- per jaar, eventueel in maandtermijnen te voldoen. Omdat elke loge een aparte vereniging is, compleet met statuten en een KvK-inschrijving, zijn er ook zo nu en dan ledenvergaderingen en andere nogal wereldlijke zaken te regelen. Vrijmetselaars zijn niet louter filosofen en wereldverbeteraars, maar ook gewone mensen met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Ze worden echter wel allemaal in figuurlijke zin rijker van het lidmaatschap in hun gemeenschappelijk zoektocht naar wat mensen verbindt